Nyomj Entert

Küldetésünk

Gondolatok az új média feladatáról – Az elemző

  1. Nem vagyunk naivak, akik a gondolatok és ideológiák erejében reménykednek. Nem hisszük, hogy Szent Ferencként pusztán a szavak erejével le lehet csendesíteni a farkasokat. Nem hisszük, hogy szép szavakkal jobb belátásra lehet bírni azokat, akiket erős érdekek vagy makacs ideológiák kötnek. Konzervatívok vagyunk, akik hiszik, hogy a konzervativizmus minden, csak nem ideológia, sőt valójában az ideológia ellentéte. Keressük azokat, akik hozzánk hasonlóan keresik önmagukban és a világban a meglévőnél, az adottnál, a már elértnél jobbat. Olyan országban élünk, ahol a szenvedélyes elfogultságoknak és a szép érzésekkel nemesített előítéleteknek jóval gazdagabb hagyományai vannak, mint a higgadt gondolkodásnak és a világot, illetve egymást megértetni akaró makacs elhatározásnak. 
  2. Gazdasági és politikai intézményrendszerünkben lezajlott gyökeres átalakulás esélyt ad a kommunista utódállami lét meghaladására. Generációnknak legalább annyi esélyt biztosít, amennyi kötöttséget. Az esélyek és a kötöttségek is szót érdemelnek, de hisszük, hogy a nemzeti előrejutásnak ugyanúgy előfeltétele emberi-társadalmi tudatunknak és mindennapi emberi-társadalmi együttélésünk formáinak-szöveteinek megújulása, mint intézményrendszerünk újjászületése.
  3. Az elmúlt harminc és az utolsó tíz év tanulásagait nem hiba, hanem bűn lenne nem levonni. Egy politikai közösségnek pedig arra is szüksége van, hogy az új generációk újra és újra értékeljék, definiálják az elkövetkezendő évtizedek igényeit. Cselekvőként képesnek kell lennünk megfogalmazni életeszményeinket, lehetőségeink létező korlátait, megkérdőjelezni az idősebb generációk világképét, elégedetlenségünket artikulálni, hangunkat hallatni. 
  4. Az általános értelmiségi szerepfelfogással szemben azonban nem csak a „mi a probléma” kérdésére kell választ adni, hanem a „mi a teendő” kérdésére is. Nem elvont eszmék, szakértői utópiák, hanem a társadalmi, gazdasági és politikai racionalitás alapján. A politikának ugyanis sajátos racionalitása van.  A politika világában állításokat megfogalmazni, cselekedetek értelmezni csak úgy lehet, ha nem csak elfogadjuk, hanem megköveteljük, hogy a politikai cselekvő viselkedésének racionalitását.
  5. A baloldal válsága a felszínen most tartósnak tűnik, a 68-as generáció szellemi hátországa üres, vezetői megöregedtek. A 90-es nemzeti alapon gondolkodó generáció győzelemre áll, hogy elfoglalja az elődök pozícióit.  A Fidesz társadalmi kapcsolatainak beágyazottsága, a mozgósítási képesség, mély és stabil társadalmi fölényt mutat. 
  6. Nemzedéki szempontból viszont már nem ilyen jó a kép a jobboldal számára. 2022-ben Magyarországon a választásra jogosultak ötöde olyan lesz, akiknek Orbán Viktor 2010-es kormányalakítása előtti idő történelem. A „régi vitákat” a mai 18 évesek nem értik, nincsenek politikai identitásteremtő élményeik, vagy amelyek vannak, azok nem a jobboldalra tolják őket. 
  7. Az új generációk lelkéért folytatott harcban a jobboldal a racionális térben megtett és megnyert mindent, az irracionális térben viszont vesztésre áll a baloldallal szemben. Ott, ahol nem a racionális önérdekek, hanem az érzések dominálnak.  A huszonévesek hősei ma sem az öltönyös emberek, hanem a sztrájkok és tüntetések első sorában menetelő aktivisták és az influenszerek. 
  8. Napjainkban az új generáció tagjai frusztráltak, a Fidesz körül összegyűlt fiatalok egy része a nagy generáció teljesítményének haszonélvezője, szellemi alkotómunka nem zajlik a körükben, ellenben másik része a források elosztásának vesztese, és nem érzi vágyai elérésének lehetőségét. A jobboldali konjunktúrának vesztesi lesznek, a rendből számukra korlátok lesznek, amelyek lebontása érdekében a baloldal vonzóvá válhat, ott keresnek kapaszkodókat, lesznek alkotóműhelyek részesei.
  9. Van szemünk a jóra, bőrünkön is érezzük, de szót vesztegetni rá felesleges. A jó léte kézenfekvő és természetes, mindenki aki józan, örül neki, de nincs szükség arra, hogy idegesen és önigazolásképpen fölmutogassuk. Teendő elsősorban nem a jóval, hanem a rosszal kapcsolatban van. Azzal kell foglalkoznunk.